No icon

boi-tinh-duyen-bang-may-tinh

Bói tình duyên bằng máy tính

Rất đơn giản, bạn chỉ cần có 1 chiếc máy tính, bấm các con số và làm các phép tính…

Hãy lay so ngày tháng năm sinh cua ban ngày tháng năm sinh cua nguoi ay => ket qua ra so chan thì chia 2, ra so le thì cong thêm 1 roi chia cho 2 cho đen khi nào ket qua ra 2 chu so tu 10 đen 19.

Ví dụ nhé!Mình sinh ngày 06/09/1991 và “nguoi ay” cua mình sinh ngày 28/12/1987, mình lay 2 dãy so này cong voi nhau:

06091991 28121987 = 34213978
Ban đe ý nhé chu so cuoi cùng cua dãy so này là 8 => so chan ban lay dãy so này chia cho 2: 34213978 /2=17106989 => so cuoi cùng cua dãy này là so 9 vay là so le ban cong dãy so này voi 1 và chia cho 2: (7106989 1) / 2= 8553495 vay so cuói cùng lai là so le, lai tiep tuc các buoc trên. các ban cu chia het cho đen khi dãy so chi còn 2 chu so tu 10 đen 19. Nhu vay sau khi chia het ket qua cua mình là so 17. Duoi đây là ket qua các con so cua 2 ban: 
10. Thinh thích

11. Tham lang

12. Ban bè

13. Có tình cam

14. Tình yêu

15.Đon phuong

16. Ghét

17. Cho đoi

18.Vo chong

19. Bình thuong
Con so cua mình là 17 =>cho đoi, hix đau lòng quá nhung đúng là su that!!!
Chúc vui ve và hanh phúc!!!

TAMTHUC

Comment