No icon

cuoc-chien-giua-cac-phap-su-va-hai-coi-am-duong-bai-

CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC PHÁP SƯ VÀ HAI CÕI ÂM DƯƠNG. BÀI 32.

CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC PHÁP SƯ VÀ HAI CÕI ÂM DƯƠNG. BÀI 32.
NHỮNG NĂM THÁNG HỌC HUYỀN MÔN.
Từ phần này trở đi có tên gọi là NHỮNG NĂM THÁNG HỌC HUYỀN MÔN. Đó là những tháng ngày vô cùng vất vả, trải nghiêm đủ Hỉ- Nộ- Ái - Ố của dienbatn . Cũng đã qua từ lâu rồi , xin kể lại để các bạn cùng chiêm nghiệm . Thân ái. dienbatn. 
PHẦN 3 : NHỮNG CUỘC LỮ HÀNH.( Tiếp ).
NHỮNG ĐẠI HUYỆT CỦA MIỀN NAM VIỆT NAM TRONG MẮT NHỮNG NHÀ PHONG THỦY. 

Tài liệu này theo ĐOÀN VĂN THÔNG chép lại theo cuốn HUYỀN DIỆU THIÊN THƯ của một dị nhân ẩn danh vùng Thất sơn. 
" Nước Việt Nam có hai địa thế đặc biệt là hai mảnh đất phù sa do các sông lớn bù đắp: Sông HỒNG HÀ và Sông CỬU LONG GIANG, lập thành Bắc phần và Nam phần VIÊT NAM.
Nếu lấy khoa học địa lý mà xét thì cái đầu ở Nam còn cái đuôi ở Bắc. Nước Việt Nam được thấm nhuần con sông lớn, dài hạng nhất thế giới. Nguồn nó bắt đầu tại núi Tây Tạng, Hy Mã Lạp Sơn, chạy sang bên Tàu, bỏ ngọn về Việt Nam, hả miệng ra biển Đại Thanh. Miệng Cửu Long vừa kết tụ ngươn khí, đầu Cửu Long vừa hiện đủ hình thì nước Việt Nam xuất hiện, có Tổ Thánh Nhân ra đời giúp chúng sanh vào đường hạnh phúc.
Một con sông lớn nhất thế giới, khởi nguồn nơi ngọn núi Tây Tạng, cao nhất, lớn nhất, dài nhất ở hoàn cầu, làm sao không khỏi linh hiển lạ thường?
Khoa địa lý có dạy rằng, hễ có một dòng sông bắt nguồn từ nơi đất địa hiển linh, núi cao, ngàn năm không người ở, rừng rậm ngàn năm không ai tới lui, sóng lượn mênh mang ngàn thu không hề cạn thì con sông ấy sẽ kết tụ nơi huyệt “Long Đảnh” một địa huyệt rất linh hiển, rất phì nhiêu về vật chất, cao siêu tột bậc về tinh thần. Ngọn Cửu Long Giang là một dòng BẢO GIANG oanh liệt, oai nghiêm, vừa tạo thành nền vóc vạc hoàn toàn lối 100 năm nay. Kết liên với các núi, Cửu Long Giang xuất hiện ra 12 huyệt huyền diệu chấm đậm nét trên mặt địa cầu nầy.
Bắt đầu khởi kết tụ nguơn khí Âm Dương xây nên địa huyệt thứ nhất tại Thất Sơn. Chỗ ấy có ba huyệt Thiên Tiên hợp lại làm NÊ HƯỜN CUNG, xuất hiện đúng ngày linh hiển. Tam Huê tụ đảnh, mùi hương lạ kỳ bay ra bí mật từ núi SAM đến núi TƯỢNG. Chỗ ấy là cân não, cốt tủy của Cửu Long, tên nó được hưởng ứng theo nguồn điện của thiên nhiên, oai nghiêm, từ bi, hùng vĩ, đời sau gọi là KIM THÀNH HUYỆT. Đó là huyệt DƯƠNG đã hiện. 
Cửu Long kết lần với hai cốt núi ÂM PHONG cô độc, liên hiệp thành cặp mắt HÀ TIÊN và PHÚ QUỐC, là THỦY TRUNG HUYỆT. Tây Ninh, núi Điện Bà là HUỲNH MÔN HUYỆT, hai đảnh núi ấy thuộc về ÂM, kết tụ nguơn khí tại trung ương, tạo nên ẤN ĐƯỜNG HUYỆT (Dương) để khai mở luồng điện quang cho các huyệt kia vừa ngưng tại lối miệt Long Xuyên, Bình Mỹ (một dãy cù lao lớn chạy dài từ Bình Mỹ xuống gần đến Cần Thơ).
Từ KIM THÀNH HUYỆT phóng xuống mũi Cà Mau và núi Kỳ Vân hai huyệt Dương nữa, một bên thì thành song mũi Cửu Long, chấm đến Cà Mau (tức là LÂM HUYỀN HUYỆT); Một bên thì Hàm Rồng tại Kỳ Vân (Tức là HUYỆT BÍCH NGỌC), đồng cân với hai huyệt âm (Thủy Trung Huyệt và Huỳnh Môn Huyệt), hiện ra một huyệt thứ sáu là BÌNH NAM HUYỆT tại núi CÔN LÔN, là chót lưỡi của CỬU LONG.
Sáu Huyệt Âm Dương vừa kết tụ ngươn khí thì tại TRUNG ƯƠNG HUYỆT, yết hầu Cửu Long vừa khai mở gần Cần Thơ bây giờ, gọi là TRUNG ƯƠNG CỬU LONG HUYỆT, lần lần ba cửa mở ra cửa Đại, Tiểu .v.v… vừa thành tựu năm Nhâm Thìn 1892, khiến cho ba nguồn thủy dựng tại Bình Nam Châu, chuyển động (lưỡi Cửu Long) làm cho các miền chính ở cửa khẩu phải bị nạn lụt (Vàm Cỏ, Gò Công, Bến Tre và các cù Lao nhỏ v.v…) ba ngày ba đêm. Đó là bảy huyệt linh thiêng tân tạo, là đầu Cửu Long Giang, một nguồn BẢO GIANG thiên cơ đã định sẵn sự chói rạng, sự huyền diệu nhất khắp bốn bể năm châu.
Vì địa linh ấy mới sinh nhân kiệt, các vị Thánh tổ kim thời, hễ thuộc Âm mạng thì mới xuất hiện (chứ không phải giáng sanh) dạy đời trong ba huyệt Âm: Thủy Trung Huyệt, Huỳnh Môn Huyệt, Bình Nam Huyệt); còn thuộc Dương thì phải xuât hiện ở Thất Sơn, Kỳ Vân và Cà Mau (Kim Thành, Bích Ngọc, Lâm Huyền Huyệt, là nơi kết tụ tinh thần, khiến cho Thánh tổ lập căn bản,ba n rải mùi từ bi, bác ái, minh triết cho chúng sinh.
Bởi nguồn thiên cơ định cho xứ Việt Nam được hưởng ân huệ của Cửu Long Giang, cho nên, chúng ta phải rút địa thế mà đoán ra thạnh suy, hung kiết, vận mệnh của một nước, một giống dân. Còn ngoài Bắc phần Việt Nam,là cái đuôi Cửu Long lan tràn đến vịnh Hạ Long là dứt tại cốt Hậu Đà của Long Vĩ Huyệt ngang Vinh lên Lạng Sơn, Cao Bằng có nhiều hầm mỏ và các Tiểu Huyệt đã hiện ra từ 4000 năm nay, bây giờ đã gần tàn rụi, bao nhiêu đời oanh liệt của các bậc Tiên Đế Vương đều ẩn vào mây mù tịch mịch của thời gian. Tạo Hóa có một định luật bất tuyệt là vạn vật sanh hóa tiêu diệt theo thời gian, hết trồi đến sụt, hết thịnh tới suy, hết cao siêu đến hồi hỗn loạn. Cái luật tuần hoàn bí mật của giọt nước mưa luân chuyển từ nơi hải hà mênh mông không bờ bến, bay bổng lên tận trời xanh, ngưng kết mây mù, rơi tan xuống đất từ giọt nhỏ, lăn lộn qua các cảnh gió bụi sạch trong, rồi đến lúc thoát dòng “gian nan lao khổ”, hợp nhau thành con sông, lăn nhau về biển cả, rồi cũng đến ngày kia, bay trở lại lên trời, biến chuyển theo luật tuần hoàn của trời đất, không ngừng không nghỉ. Chúng ta nào biết đâu đời sống con người cũng như giọt nước mưa của vũ trụ! Nhưng lạ lùng thay hiện tượng của đất địa, san hà, đồ hải… , đó cũng là sự sống vô cùng bí mật của quả địa cầu nầy và cũng là một “đòn Tạo Hóa, để bình phân Thiên luật, điều hòa các vì tinh tú trong vòng càn khôn vô tận”.

Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam là một xứ tùy vận mạng Thiên cơ, Địa hậu, sanh được ở chỗ linh huyệt thiên nhiên của tạo hóa. Thật lành thay, thật quí thay, xứ tân tạo, nước tân tạo, dân tân tạo! Kỳ hương sẽ phảng phất tại huyệt KIM THÀNH khiến cho chúng sanh trên toàn cầu sẽ được hưởng mùi hạnh phúc ngàn thu. Đất Phù Nguyên vừa mới kết thành, tự nhiên các huyệt mạch được tích tụ khí ngươn đất trời, khiến cho tất cả con người (95%) Nam phần Việt Nam xu hướng theo đường đạo hạnh. Vì Sao? Bởi xứ Việt Nam là nơi Thánh Địa (TÒA THÁNH TÂY NINH), đặt để nơi Nam phần Việt Nam, đúng theo luật vũ trụ và nhằm ở trụ cốt của trái đất nầy. Thất Sơn, bảy hòn núi sắp theo hình của huyệt Tiên thiên trong thân thể con người, cho nên gọi là núi BẢO SƠN hay Bửu Sơn. Số 7 là số hóa sanh vô tận (Vô cực sanh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sanh Tứ Tượng), ba trong rồi biến ra bảy, ngôi thứ tư Trời Đất, đến bảy tầng vũ trụ, hóa sanh sẽ hiệp nhất trong vô tận (Chữ Án của Ấn Độ).
Trong số 7 phân ra hai giai đoạn: Thứ nhất ngôi đầu tiên (A Di) là ngôi âm dương chưa phân định. Đến lúc Âm Dương vừa phân, A Di vừa sáng tỏ thì chính trong ngôi ấy đã có hiện ra Tam Thanh (Huyền Hóa Tam Thanh), đó là Tam Thanh Nhất Thể (Một ba – Ba một). Tam Thanh Nhất thể biến hiệp với khí Ngươn Thỉ, biến thành Cõi Trời phụ (nếu kể Tam Thanh là ba thì 6+3=9. Còn nếu kể Nhất Thể thì 6+1=7). Ấy là những số huyền diệu, bí mật Thiên cơ. Một, ba, bảy, chín biến thành tam giác (ba) tứ diện (bốn), là hình thức của một người ngồi thiền đúng cách kiết già, hiệp nhất trung ương là thức tánh, rồi hườn hư. Thật ra là một sự bí mật mà người tu hành đang tầm hiểu.
Bởi vậy nước Việt Nam sinh vào một địa huyệt thật linh diệu vô cùng (Thất Sơn bảy núi Dương và Cửu Long chín Rồng Âm), Sơn Tiền điểm Long Mạch. Trong số 7 (bảy) có sanh hóa, trong số 9 (chín), Âm Dương có kết tụ hườn hư,th ật là không có xứ nào được như vậy! Toán theo khoa học địa lý thì nhờ có sự huyền diệu trên đây, xứ Việt Nam trở thành Thánh Địa, một nước chứa đầy dân tộc hiền hậu, thông minh, nhân đức. Nhưng từ ngày bí mật của con sông Cửu Long vừa lập thành bảy huyệt chính gốc đến nay gần 100 năm, các huyệt ấy khai mở con người Việt Nam ấy tiến lần đến chỗ Hiền Nhân Thánh Triết.
Cứ theo khoa học, địa lý mà xét, nước Việt Nam hẳn là một địa linh, các huyệt vừa kết trong vòng 100 năm nay, ảnh hưởng của cuộc địa linh ấy đã gây nên một phong trào đạo hạnh tưng bừng chưa từng thấy. Ấy cũng là nhờ một phần lớn ở địa lý, đất linh, ở vào vĩ tuyến địa cầu, kết thành những huyệt mạch thật huyền diệu về tinh thần đạo đức.
Đất nước Việt Nam đóng vào 12 huyệt sáng suốt (6 huyệt chính, 6 huyệt phụ và huyệt trung ương là huyệt hội các huyệt), mà số 12 huyệt lại thuộc về Tâm Điền Huyệt, cho nên, khiến các hạng con người lần lần xu hướng vào đường đạo hạnh hết. Đến lúc cửa huyệt KIM THÀNH, BÍCH NGỌC, LÂM HUYỀN khai mở trong ba tiếng vũ lôi vang động, bảy nguồn thủy dựng trào lên, thì Thánh nhân xuất hiện ra đó, đem nguồn bác ái, yêu thương vô cùn, vô tận mà giúp chúng ta sanh vào đường hạnh phúc…
Về dân tộc Việt Nam, chúng ta không phải xem xét nước da hay là giống sanh sản lai người ngoại quốc, nhưng chúng ta có thể lấy nội dung tiến hóa theo chiều Thiên cơ. Nhơn vật quả địa cầu nầy đã đến thời kỳ chuyển biến lần thứ ba (lần thứ nhì sụp đất bên Châu Âu Atlantide thành biển Océan Atlantide, bây giờ có trên 12 ngàn năm). Giống dân thứ tư tiêu diệt, còn sống sót các dân phụ của giống dân thứ năm trở lại sanh sản rải rác dưới cõi trần để ngày sau, gầy tạo nên hoàn cảnh nhơn tâm và nòi giống của giống dân thứ sáu ra đời, hiệu là giống dân BÍCH NGỌC màu da trắng như ngọc bích, thông minh biến hóa vô cùng (giống dân Thần Thông Nhơn), dùng thân cảm tưởng, không danh, lợi, tiền, tình, không mặc chấp…
Trước khi có giống dân thứ sáu ra đời, phải có một phong trào hỗn loạn (như khi xưa, mỗi lần tạo lập nền tảng cho giống dân mới thì giống dân cũ sắp tàn, sự hỗn loạn tự nhiên phải có). Lịch sử hằng ghi chép những gương xưa, chúng ta thấy rõ. Kế thời tạo lập nền tảng cho giống dân mới thì có Thánh nhân ra đời dạy dỗ chúng sanh.
Dân tộc Việt Nam theo thời cơ Thiên định có rất nhiều linh hồn thông minh, tài trí, đức hạnh của các giống dân phụ thứ năm chuyển kiếp làm con người. Vì Nam phần Việt Nam là nơi địa huyệt hạp với sự tiến hóa của linh hồn ấy. Dẫu rằng linh hồn các nơi hội hiệp lại ở tại Nam phần Việt Nam, chẳng qua là do luật Trời biến động, khiến nguồn Từ Ân xuyên tạo. Nguồn ân Thánh triết lâm phàm sẽ thâu các linh hồn ấy vào phần đệ tử, cùng nhau tạo lập ”Đài Gương An Lạc”, đem hạnh phúc cho nhân sanh. Vì dân tộc Việt Nam quan hệ vô cùng đến sự tiến hóa trên mặt địa cầu nầy, cho nên nguồn ân Thánh Triết (hiện nay chứng quả Phật La Hán) phải tùng theo Thiên cơ mà chuyển kiếp vào dân văn minh, lập đời văn minh tuyệt điểm, vật chất và tinh thần phối hiệp, rồi Ngài sẽ đắc quả Bồ Tát vào cõi Trời Cực Lạc (Cao Đài gọi là cõi Thiêng Liêng Hằng sống).
Tuy biết rằng nguồn ân xuất hiện và tạo nên hạnh phúc ở Việt Nam, nhưng Ngài còn giúp đỡ cho cả thế giới. Ngài sở dĩ giáng trần ở Việt Nam là vì nơi đây hạp với Thiên cơ Địa hậu, hoàn cảnh nhân tâm, nhưng nguồn ân vẫn là hạnh phúc chung cho nhân loại, giúp chúng sanh thoát khỏi vòng lao khổ.
Hạnh phúc thay cho dân Việt Nam !”

...Cụ Trạng Trình ( Nguyễn Bỉnh Khiêm ) lại nói rõ về nơi xuất hiện vị anh hùng dân tộc trong tương lai -Một vị Thánh nhơn trong câu sấm : 
"Bảo giang Thiên tử xuất, 
Bất chiến tự nhiên thành." 
Dường như muốn cho người đời sau có thể tìm hiểu đâu là :"Thánh nhơn hương " (quê hương của vị Thánh nhơn ),nên cụ Trạng lại nói thêm : 
"Bắc hữu KIM THÀNH TRÁNG. 
Nam tọa NGỌC BÍCH THÀNH 
Hòa thôn đa khuyển phệ, 
Mục giả,giục nhơn canh "
Theo các tín đồ của đạo Hòa hảo,thì cho rằng người ứng vào câu nói đó là Đức Huỳnh giáo chủ,nhưng theo thiển ý của dienbatn thì không phải ,mặc dù địa điểm đúng ở khu vực đó ,lại thêm chữ HUỲNH là màu vàng.Xin được miễn bàn thêm về vấn đề này. 
Như vậy chúng ta đã biết được 12 Huyệt vị lớn của miền Nam -Việt nam như sau : 
* Các Huyệt 1,2,3nằm ở Thất sơn có tên là KIM THÀNH HUYỆT. 
*Huyệt vị số 4 tại ĐIỆN BÀ TÂY NINH gọi là HUỲNH MÔN HUYỆT (Là Huyệt vị Trung ương của miền Nam .Vị trí cụ thể dienbatn sẽ nói rõ ở phần sau . 
*Huyệt vị số 5 tại HÀ TIÊN -PHÚ QUỐC có tên là THỦY CHUNG HUYỆT.Huyệt vị này còn có tên khác là THỦY MÔN HUYỆT. 
*Huyệt vị số 6 năm tại khu vực LONG XUYÊN -BÌNH MỸ (Một dãy Cù lao lớn chạy dài từ BÌNH MỸ xuống gần đến CẦN THƠ ). 
*Huyệt vị số 7 nằm tại CÀ MAU tên là LÂM HUYỀN HUYỆT. 
*Huyệt vị số 8 nằm tại dãy núi KỲ VÂN (gần lONG HẢI -Thuộc tỉnh BÀ RỊA ).Huyệt vị này có tên là BÍCH NGỌC HUYỆT hay KỲ VÂN HUYỆT. 
*Huyệt vị thứ 9 nằm tại CÔN LÔN có tên là BÌNH NAM HUYỆT. 
*Huyệt vị số 10,11,12 là TRUNG ƯƠNG CỬU LONG HUYỆT nằm gần CẦN THƠ. 
Ngoài những Huyệt vị lớn đã nêu trên thì theo hiểu biết của dienbatn miền Nam còn mới hình thành rất nhiều Địa Huyệt trẻ có sức mạnh rất lớn.Xin điểm sơ qua những Huyệt vị quan trọng như sau : 
*THÁI HƯ HUYỆT là cực âm Huyệt nằm tại núi gần THÍCH CA PHẬT ĐÀI -Tỉnh VŨNG TẦU. 
*Một Huyệt vị lớn nữa được kết lại ở Đồng nai do Long mạch Bửu long kết tụ.Xin được phác thảo đôi nét như sau : 
Bửu long là một trong những danh lam thắng cảnh ở Đồng nai.Một khu sơn thủy thơ mộng,hữu tình ,nằm trên Quốc lộ 24.Cách đây trên 400 năm,một nhà Sư đến nơi hoang vu ,thanh vắng này,đã phát hiện ra một Long mạch rất lớn,chạy dọc theo sông Đồng nai.Nhà Sư dựng lên ở khu vực này một ngôi Chùa nhỏ và đặt tên cho địa danh này là BỬU LONG (Bửu là quý -Long là Rồng -Ở đây ý muốn chỉ :Đây là một trái Châu quý của Rồng ).dienbatn đã đi khảo sát khu vực này thấy quả thật rất đẹp,sinh khí bốc lên ngùn ngụt ,khí thế ngất Trời.Trong khu vực này có một cái hồ gọi là hồ LONG ẨN (Rồng nằm ẩn ),là một hồ rộng đến 18.500 m2,mặt nước luôn trong vắt ,xanh thảm.Trên mặt hồ có những hòn đảo,vách đá thẳng đứng,nếu ngắm kỹ ta tưởng như có con Rồng ẩn hiện trong làn nước biếc.Tại núi BÌNH ĐIỆN và núi LONG ẨN gần đó,người ta xác định rằng những ngọn núi đá này đã có cách đây 100 -150 Triệu năm.Bước lên 99 bậc đá,chúng ta bắt gặp một ngôi Chùa cổ :BỬU PHONG CỔ TỰ.Đây là một ngôi Chùa cổ kính nằm dưới tán cây Bồ đề lớn.Từ trên tảng đá rất lớn nằm dựng đứng cạnh Chùa (Khi lên phải có thang ),ta phóng tầm mắt ra xa ,thấy sông Đồng nai uốn lượn như Rồng,ôm lấy những xóm làng trù phú. 
Sau núi LONG ẨN còn có LONG SƠN THẠCH ĐỘNG ,một hang động có nhiều nhữ đá lung linh mầu sắc.Tại đây còn có CHÙA HANG ,có rất nhiều tượng Phật lớn nhỏ đủ loại. 
Theo đánh giá của dienbatn thì đây là một Long mạch khá trẻ (Tuy đã có tuổi hàng trăm triệu năm ).Đuôi của Long mạch này kéo dài ra tới vùng BẾN GỖ,trên đường đi VŨNG TÀU.dienbatn tin tưởng khu vực này về sau khí đến vận sẽ phát triển rất mạnh mẽ. 
*Một khu vực nữa của miền Nam Việt nam cũng rất đáng để ý cho các nhà nghiên cứu Phong thủy ,đó là CÙ LAO GIENG tại AN GIANG.Nếu nhìn vào bản đồ ta có cảm tưởng như CÙ LAO GIENG như một con tầu đang thả neo trên sông Tiền.Nếu tính theo địa giới hành chính thì Chợ Mới trải dài trên 3 Cù lao :CÙ LAO GIENG,CÙ LAO ÔNG CHƯỞNG,CÙ LAO SÔNG TIỀN.Cù Lao Gieng được gọi là ĐỆ NHẤT CÙ LAO,có ba xã TÂN MỸ,TÂN HIỆP,BÌNH PHƯỚC XUÂN.Chiều dài của Cù lao khoảng 15 Km,bế ngang chỗ rộng nhất khoảng 8 Km,có diện tích khoảng 70 Km2.Dân số theo thống kê gần đây trên 60.000 người.Tại vùng này hoàn toàn không có núi non hùng vĩ,mà bao quanh là sông ,rạch chằng chịt.Tại vùng này,dienbatn thường được nghe kể về sự tích ÔNG CÙ,là một con giống như Giao Long khổng lồ.Ông Cù nằm ngủ dưới đáy sông Tiền,lâu ngày đất cát,phù sa bồi đắp lên lưng tạo nên một dãy Cù lao.Cũng theo Truyền thuyết,khi mà ÔNG CÙ thức dậy sẽ có những trận động đất kinh hồn,nước dâng cao vút,tràn ngập cả một vùng rộng lớn.Theo khảo sát của dienbatn thì vùng này có kết Huyệt ở dạng THỦY HUYỆT (Tức là được sinh ra bởi THỦY LONG ).Tại vùng này còn có rất nhiều điều đáng nghiên cứu cho những nhà Phong thủy thích tìm tòi. 
*Một số vùng khác nữa cũng có những Long mạch lớn và đã kết Huyệt trong vài trăm năm gần đây như ĐÀ LẠT,gần hồ TUYỀN LÂM (Người Đài loan cũng đã có những hiện tượng Trấn yểm đáng ngờ tại khu vực này ).Báo LAO ĐỘNG ngày 3/3/1994 cũng có đăng tải. 
*Ngoài ra còn có rất nhiều Long mạch có Huyệt kết rất lớn và trẻ như tại HÒN CHỒNG (ĐỊNH QUÁN -ĐỒNG NAI );Tại núi BÀ NÀ,ĐÈO HẢI VÂN,ĐẦM Ô LOAN (PHÚ YÊN ).... 
Bây giờ dienbatn xin đi vào phần chính của bài viết,khi có điều kiện lại xin kể cho các bạn nghe về những Long mạch lớn đang kết Huyệt tại miền Nam -Việt nam. 

PHẦN THỨ TƯ :PHONG THỦY -QUẦN LONG HỘI. 
Trong những ngày sau Tết năm Giáp Thân,một mật điển được truyền đi trong các bậc Trưởng lăo của các Đạo,cho các Phong thủy sư riêng rẽ không thuộc vào Môn phái nào cả,cùng tụ lại tại ĐIỆN ĐÀI THÁI BẠCH.Trên 50 vị Trưởng lăo cao thủ của các chi phái Đạo Phật,Cao đài ,Tân Chiếu Minh,Thiên Khai Huỳnh đạo,Tổ Tiên Chính Giáo,Vô Vi pháp,Ayasanta,Bửu Sơn Kỳ Hương,Tứ Ân Hiếu Nghĩa,các Thánh Thất,Chùa chiền,các Đại Phong thủy sư riêng rẽ....tất cả cùng tụ lại theo Mật Điển để tham dự khóa huấn luyện đặc biệt về Giải khai Huyệt đạo theo BÁT MÔN THIÊN ĐỒ TRẬN đă được chuẩn bị gần 70 năm trước.Đây thực sự là một sự quy tụ các Đạo sĩ,các nhà Phong thủy lớn chưa từng có tại Việt nam.Đa phần các vị Trưởng lăo có tuổi từ 70 trở lên,mày râu tóc bạc,Tiên phong Đạo cốt.Những vị này đều có trong ḿnh vài chục năm tu luyện theo nhiều Trường phái,nhiều nhất là Mật tông và tu Thiền. 
Đây là một sự tập hợp lớn nhất trong Lịch sử môn Phong thủy nhằm Khai thông một số Huyệt mạch quan trọng,dùng năng lượng của Huyệt mạch hóa giải những xung Huyệt,an bang,tế Thế,hóa giải những Thiên tai,Địa kiếp đang hoành hành.Khẩu hiệu cho Trận đồ là :CẦU CHO THIÊN HẠ THÁI B̀NH -QUỐC THÁI DÂN AN -CHÚNG SINH THOÁT KHỎI THIÊN TAI ĐỊA HỌA. 
Sự vận chuyển kỳ diệu,siêu thường được được lập thành như một guồng máy tinh tuyệt do các đấng Chư Thiên điều chuyển.Các Nguyên căn Duyên giác trong sứ mệnh Đại đồng,thừa hành Thiên lệnh đang tập trung vào một khóa học đặc biệt để chuẩn trang cho cuộc HÀNH HÓA KHAI THÔNG HUYỆT MẠCH.Ở mỗi ĐỒ TRẬN ,nhằm tương quan ,ứng nhiệm nơi tự nhiên Địa linh,kịp tạo nguồn Linh trọng đại cho tất cả muôn nơi. 
Cũng từ sự vận chuyển này chư Thiên đã báo tin trước tại ĐIỆN CHUẨN MẪU do một đồng tử tiếp Điển.Đức HỒNG QUÂN THƯỢNG TỔ ban truyền Thánh sắc mở khóa học chuẩn bị các Trận đồ giải khai Huyệt mạch THÁI HƯ và KỲ VÂN.Danh sách những người được chọn cũng được ban truyền.Đây là một cơ tuyển nên trong hơn 50 người đến dự học TRẬN ĐỒ ,sau khi dùng công lực của mình truyền giúp cho những người dự trận (Thực ra trận đồ chỉ sử dụng 20 người ),những người còn lại đã hoàn tất công việc của mình và trở về nhà. 
Cùng lúc với sự truyền ban Thánh lệnh trên,một đồng tử cũng tiếp được Điển của đức HỒNG QUÂN LÃO TỔ ,giáng bút pháp ,vẽ các ĐỒ TRẬN.Một đồng tử khác tại ĐIỆN THÁI BẠCH cũng tiếp được chữ THIÊN và được biết đức LINH QUANG giảng LÝ ĐỒ TRẬN,cũng như dậy lập Trận và phá Trận.Cũng tại ĐIỆN ĐÀI THÁI BẠCH hai đồng tử khác tiếp Điển giảng giải LÝ ĐỒ HÌNH THẾ TRẬN.Như vậy,ngoài 17 vị Linh căn trấn giữ 17 vị trí của Tiên Thiên và Hậu Thiên Bát quái,một vị Trưởng lão có nội lực cao thâm nhất trấn giữ Trung cung.Vòng ngoài có thêm hai vị có nội công cực kỳ thâm hậu phụ trợ,tiếp sức bên ngoài.Tổng cộng có tất cả 20 vị Nguyên căn được chư Thiên tuyển chọn. 
Trong những ngày tiếp theo vào tứ thời TÝ -NGỌ -MÃO -DẬU.các nguyên căn triển khai học các trận đồ :BẠCH KỲ BÁT MÔN,THIÊN CẤU TRẬN,HỒNG CẤU TRẬN,CHÂU TIỄN HỎA TRẬN,NGŨ HÀNH TRẬN,BÁT ĐỒ TRẬN,CỜ TAM TRẬN...và cuối cùng học thế trận Kỳ vĩ nhất là THIÊN ĐỒ TRẬN PHÁP. 
Sự hiển hóa trên tinh thần Đại đồng càng rạng ngời trong tâm thức của mỗi Nguyên căn,ai nấy đều hăng say nghiên cứu ĐỒ TRẬN ,mà sự hội ngộ Nhân hiền lúc nào cũng ứng hợp trong cơ duyên và hiển lộ những phương diệu tinh tường do Cơ Thiên điểm chuyển.Mỗi Nguyên căn tuy ở những nơi khác nhau của Đất nước,nhiệm hành cũng khác nhau,nhưng chung sứ mệnh Đại đồng,nên trong sự vận hành lúc nào cũng mang đậm tình thương Nguyên lý.Ai cũng được tầm nhìn sâu sắc,cũng đạt Phẩm,đạt Duyên,đạt phần lý pháp có tầm cỡ đáng phục.Trên ý thức nhiệm hành,ai cũng tự quán thông và luôn luôn hòa chan Điển lực,thông cảm,thông tâm,không ngừng cho nhau như một gạch nối liền và luôn chuyển vận tạo thành từng vòng Linh Điển tinh thuần sáng diệu. 
Cũng tại ĐIỆN ĐÀI THÁI BẠCH ,một đồng tử chấp bút đức cha LINH QUANG hướng dẫn và điều chỉnh Trận đồ.Một đồng tử khác tiếp cơ bút đức KIM MẪU dạy kiểm điểm hành trang trên đường giác ngộ.ĐỨC THÁI THƯỢNG kiểm tra ĐỒ TRẬN theo lý đối thuận và nghịch của bản tứ CHÁNH VỊ VÀ TỨ PHỤ GIAI NGẪU. 
Mỗi thế trận được các Linh căn tập dượt rất kỹ,từ hình thức đến phần lý pháp,ĐỒ TRẬN biến hóa khôn cùng của nguyên lý vận hành TIÊN THIÊN CHÁNH VỊ;Cũng như sự cực kỳ hiển hách ứng cảm trong mỗi nhân Duyên do vòng Hâu Thiên chiếu tỏa. 
Càng về những ngày cuối kỳ luyện tập,mức độ áp lực càng tăng lên đối với từng người cụ thể.Có một số người do không chịu nổi sự tăng cường áp lực của Điển do chư Thiên vận hành tới phải hộc ra máu miệng.Tới những ngày cuối,khi thực hiện bày BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ có nhiều sự việc đáng ngạc nhiên xảy.dienbatn xin tường thuật chi tiết Trận pháp này để các bạn cung tham khảo. 
Chắc các bạn chưa quên vị Trưởng lão mà 9 năm trước nhận lệnh của Cơ Thiên từ tay sư Tông,đi làm nhiệm vụ tối mật.Nay người đó đã về làm chủ Trận BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ này.Người đó đã trải qua không biết bao nhiêu chặng đường cực kỳ khó khăn,vượt HY MÃ LẠP SƠN,sang TÂY TẠNG (TRUNG QUÔC),Lào,đặt chân đến những vùng đất của biển Hồ TÔNG LÊ SÁP,vịnh Hạ long...Cùng về theo người đó có thêm một nhà sư rất trẻ nhưng thật dầy dạn Phong trần. 
Tại ĐIỆN ĐÀI THÁI BẠCH ,20 con người từ khắp nơi tụ lại,cùng thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng ,cao cả của chư Thiên giao phó.BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ TRẬN bao gồm hai vòng trận Bát môn (Tiên Thiên và Hậu Thiên ).Mỗi một người ,tuỳ theo cung Mạng của mình mà Trấn giữ những cung nhất định.Vòng Bát quái ngoài cùng là Bát quái Tiên Thiên,chuyển vận thuận,vòng trong là Bát quái Hậu thiên chuyển vận nghịch chiều.Người đứng trấn Trung cung là một cụ già râu tóc bạc phơ,nhưng vô cùng tinh anh quắc thước.Ông cụ này vốn là chi phái TÂN CHIẾU MINH (Một chi phái có nguồn gốc từ Nhật bản ).Các Nguyên căn sau khi hành lễ ,bái Bàn thờ chư Thiên,bắt đầu về trấn giữ những cung mà mình đã nhận lãnh.Sau đó tất cả ngồi xuống tọa Thiền và cho vòng Châu Thiên luân chuyển.Mặc dù mỗi người có một Trường phái tu luyện khác nhau ,nhưng trong BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ TRẬN yêu cầu tất cả phải vận công theo vòng ĐẠI ,TIỂU CHU THIÊN.Ngồi trong trận,bốn phía nhang đèn,trầm hương nghi ngút,ánh sáng rực rỡ người ta mới cảm thấy sự hào hùng của BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ TRẬN. 
Theo Điển chữ THIÊN dạy rằng phần Vô vi tá trợ cho Trận đồ ,có hồng ân Linh điển của Đức HỒNG QUÂN THƯỢNG TỔ,đức LẠC LONG QUÂN PHỤ,đức HỒNG BÀNG TIÊN MẪU,đức QUAN ÂM NHƯ LAI,Chư vị BÁT BỘ THIÊN LONG,đức CHA LINH QUANG và CHƯ THỔ ĐỊA,THÀNH HOÀNG ÂN chuyển.Những vị này đứng ở ngoài Trận để tiếp sức và điều chuyển phần HỮU VI của trận pháp. 
Khi bắt đầu ba hồi chuông ngân lên,một sự im lặng thật khó tả.Các nguyên căn cùng ngồi quay mặt vào trong Trung cung vận công và đồng loạt phát khí.Những ánh sáng lóe lên rực rỡ muôn sắc,cùng phóng vào Trung tâm BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ TRẬN.Phản lực từ trung tâm của Trận pháp dội lại như những cơn cuồng phong,muốn xô bắn các nguyên căn văng đi.Nhưng chỉ một giây sau,BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ TRẬN bắt đầu vận chuyển.Một chiếc bánh xe có vô vàn nan hoa ánh sáng từ tâm chuyển động quay tít.Khói của Trầm,nhang bị cuốn theo thành một cơn lốc xoáy ,bốc lên cao vút,tốc lên tận đỉnh của Điện thờ.Bên ngoài,những nguyên căn còn lại và người Chủ Trận vẫn tận lực phát công tiếp sức cho vòng trong.Lúc Trận đồ chưa chuyển động,người ta có cảm giác như toàn bộ khí bị dồn hết lên Huyệt Bách hội,cực kỳ ngột ngạt,máu như muốn trào ra họng,ra mũi.Nhưng khi BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ TRẬN bắt đầu vận hành,một cảm giác lâng lâng,nhẹ bỗng ,xuất hiện,cả cơ thể như được nhẹ nhàng bốc lên và xoay tít theo Trận đồ.Trong vòng cuồng phong của Trận pháp đang vận chuyển,tất cả các Luân xa đều được Khai mở thông suốt,Thiên khí,Địa khí,Nhân khí ào ạt chẩy qua,trục tất cả những ô trọc của từng con người,như một dòng sông lớn rửa trôi tất cả những rác rưởi,cuốn đi.Một mùi hương thơm thật kỳ lạ,bỗng tỏa ra thơm phức từ Trung cung BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ TRẬN.Từng đoàn các chư Phật,đem theo những tấm biển sơn son ,thếp vàng có hình thù và những dòng chữ rất lạ,những mâm ngũ quả đầy ắp đón chào.Tiếng nhạc lạ tai rất du dương thánh thót vang lên.BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ TRẬN bắt đầu vận hành thông suốt. 
XUẤT TRẬN. 
1:30 ngày ../2/Giáp Thân,Thánh lệnh được ban truyền.Thánh lệnh được ban xuống theo Điển là khoảng 20 Linh phù có ký hiệu rất lạ mắt.Có một vài ký hiệu tương tự như Linh phù trong cuốn VẠN PHÁP QUY TÔNG (Mặc dù không hoàn tòan giống hẳn ).Tất cả các nguyên căn lục tục đem đồ đạc ra ba chiếc LAND CRURSER đã chờ sẵn trước ĐIỆN ĐÀI THÁI BẠCH.Đêm Thành phố hơi se se lạnh,đường phố vẫn lác đác có những chiếc xe sớm chở hàng vào Thành phố.Ba chiếc xe lướt êm ru chực chỉ Thành phố Vũng tầu.Khoảng 4 giờ sáng ,những chiếc xe bắt đầu leo núi.Con đường mà Sư Tông làm bao nhiêu năm nay,tuy lớn nhưng là với khách bộ hành,còn với những chiếc xe Việt dã này,tuy máy rất khỏe,nhưng vẫn cứ nhẩy lên như ngựa phi.Đi khoảng hơn 2Km đường núi thì hết đường,xuống xe bộ hành.Nơi này còn cách Chùa của Sư Tông gần 1 Km nữa. 
Tới một hòn đá lớn ven đường,mọi người sắp xếp vào đội hình quanh tảng đá và bắt đầu làm lễ bái Sơn thần -Thổ địa.Mọi người lúc này đều đã đọc CHÚ HỘ THÂN tự bảo vệ mình.Sau đó cả Đoàn tiến lên,theo chân của vị Trưởng Trận,vừa đi vừa vẽ Linh phù trên mặt đất.Một người trong Đoàn cũng vừa đi vừa rải TRO LINH PHÙ và BẠCH THỦY LINH PHÙ xuống đất dọc theo đường đi.Lên tới chùa,Sư Tông đang mệt nặng vẫn cố ra tiếp Đoàn của chúng tôi.Đoàn theo sự chỉ dẫn của Sư Tông,bước vào chính Điện làm lễ và sau đó nghỉ ngơi chờ đến giờ G. 
GIỜ G ĐÃ ĐIỂM. 
Đúng 5 giờ,cả Đoàn lại tiếp tục lên núi.Từ chùa của Sư Tông lên tới vị trí Huyệt còn khoảng 500 m.Khi cả đoàn lên tới nơi ,không khí xung quanh vị trí Huyệt tỏa ra thật ấm và như xua đi tất cả những mệt mỏi của cuộc hành trình.Khu vực Huyệt là khoảng lưng chừng trái núi,ngày xưa sư Tông đã khảo sát và đánh dấu.Và như dienbatn đã viết một lần trên Diễn đàn ,tại đây cũng có cột Mốc của bên Địa chính xây kiên cố bằng Xi măng, chỉ cách vị trí Huyệt chừng hơn chục mét.Cả đoàn lập tức bày BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ TRẬN như đã được tập dượt.Mọi người lần lượt cắm cờ Thất tinh tại những vị trí đã xác định.Trầm,nhang,đèn đã được đốt lên,mùi Trầm bốc lên ngào ngạt như xua đi cái u tĩnh của ngọn núi lúc vừa sáng. 
Khi BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ TRẬN vừa được bày xong ,mọi người vừa ngồi xuống Thiền tịnh ,thì một việc lạ xẩy ra.Một Nguyên căn,đang tập trung Thiền tịnh bỗng dứng bật dậy,ngửa người ra sau,mắt trợn ngược lên.Nếu không có sự cứu giúp kịp thời của những người bên cạnh thì người này sẽ lăn khoảng vài trăm mét xuống dưới biển ngay sau chỗ ngồi.Đầu tiên chúng tôi tưởng người này bị trúng gió, nhưng không phải.Chỉ khoảng ít phút sau,người đó bỗng mở miệng nói một tràng thứ tiếng nói lạ tai.Mọi người giật mình và biết rằng đó là một Vị nào đó tá xác để truyền lệnh.Người này nói khoảng 20 phút bằng một thứ tiếng rất dịu dàng,có cách phát âm hao hao giống người Chàm,nhưng từ thì lại có vẻ giống như tiếng Pháp.Trong khi nói,hai tay người đó liên tục bắt Quyết (Ấn) và chuyển qua loại Quyết khác thật nhanh.Là một người đã từng học qua nhiều môn phái cần sử dụng Quyết,dienbatn không khỏi ngạc nhiên khâm phục vì cách ra Quyết nhanh và đẹp như vậy.Sau khi chuyển qua khoảng trên 30 loại Quyết, người đó bất thần nói tiếng Việt bằng chất giọng như người ngoại Quốc nói tiếng Việt và dùng danh từ của miền Bắc.Đại ý người đó nói rằng :Muốn giải khai Huyệt đạo này ,phải có Thánh chỉ của Ngọc Hoàng Thượng Đế,và Huyệt này là Huyệt cực âm nên cần phải tiến hành vào giờ cực Dương,giờ này chưa đúng. 
Vị Chủ Trận lập tức mang Sắc lệnh đã nhận được qua tiếp Điển ra (Xem phần trên),người đó lập tức cầm lấy,dò xem từng nét Linh phù trong Sắc lệnh,mãi rồi mới thấy vị đó từ từ gật đầu và mỉm cười.Sau đó người đó thăng,vị Nguyên căn lại trở về trạng thái bình thường ,nhưng cái mặt ngơ ngơ ,hỏi có biết gì vừa xẩy ra không,người đó nói là không biết gì cả.dienbatn có lẽ suốt đời không quên được giọng nói dịu dàng và cách nói hấp dẫn đến như vậy.Cứ tưởng tượng lại cách bắt Ấn của người đó thì kể cả những người Thầy rất giỏi của dienbatn cũng không thể làm được. 
BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ TRẬN tạm thời dừng lại đợi cho đúng Ngọ mới lại tiếp tục.Trong thời gian nghỉ chờ đợi này,một nguyên căn lại tiếp được Điển.Theo như Điển cho biết,vị vừa hạ Phàm đó chính là BÀ CHÚA XỨ.Vâng,người đó chính là BÀ CHÚA XỨ có nhiệm vụ kiểm tra và nhắc nhở những Thiên tinh Nguyên căn làm cho đúng với pháp của THIÊN ĐỒ TRẬN. 
NGỌ THỜI :Đúng giờ Ngọ,tất cả chúng tôi lại sẵn sàng xung quanh vị trí Huyệt.Nhờ có sự chuẩn bị từ trước nên lần này mọi việc được tiến hành khá suông sẻ.Những lá cờ Thất tinh bay phần phật trong gió,đèn,nhang,trầm hương được đốt lên thơm ngào ngạt.Lần này,vị Trưởng đoàn cho đốt thêm một số loại Linh phù và cả Sắc lệnh của Ngọc Hoàng Thượng đế đã tiếp nhận được qua Điển. 
Sau một hồi chuông,Vị tưởng Đoàn, tay cầm bó nhang,chắp tay theo Hiệp Chưởng Ấn, khấn lậy các chư thiên như sau : 
"NAM MÔ PHẬT- NAM MÔ PHÁP- NAM MÔ TĂNG. 
NAM MÔ HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ- NGỌC HOÀNG TỨ PHƯỚC HỰU TỘI ĐẠI THIÊN TÔN. 
NAM MÔ DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC ĐẠI TỪ TÔN. 
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. 
NAM MÔ CAO HUYỀN THẤT TỔ CẢM ỨNG CHỨNG MINH. 
NAM MÔ DI LẶC THIÊN TÔN KHAI MÔN CHUYỂN PHÁP. 
NAM MÔ LẠC LONG QUÂN PHỤ- HỒNG BÀNG TIÊN MẪU- QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG- TRĂM QUAN THƯỢNG ĐẲNG ĐẠI THẦN CẢM ỨNG CHỨNG MINH....". 
Tất cả đều quỳ xuống lạy tạ và theo thứ tự của từng người về các vị trí đã được phân công trong quá trình luyện tập. 
Một hồi chuông nữa lại dóng giả vang lên,tất cả đều bước vào Thiền định và khởi động vòng Đại Châu Thiên. Lúc này không gian như ngừng chuyển động, mọi âm thanh như tắt hẳn, chỉ có khói của nhang cuồn cuộn bốc lên.Một hồi chuông nữa vang lên,tất cả các Thiên tinh đồng loạt phát công vào Trung cung,các trận cuồng phong lập tức nổi lên.Áp lực như những quả núi đè xuống muốn ngạt thở, máu huyết như ngừng chảy trong thân thể.Khi vòng Đại Châu Thiên bắt đầu chuyển động nhịp nhàng, các Thiên tinh đã liên kết trong một vùng hào quang rực rỡ hình bánh xe ánh sáng. Tất cả chìm vào hư vô,tất cả chỉ còn thấy sự quay cuồng lúc thuận,lúc nghịch theo sự điều khiển của các đấng Chư Thiên. 
Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, trong vòng Trận pháp hầu như chúng tôi không biết mình đã làm những gì,chỉ biết qua những cảm giác khi đưa tay kiết ấn một cách vô thức, như có sự điều khiển từ xa một cách huyền huyền,ảo ảo.Dòng năng lượng trong người lúc này không chuyển động theo vòng Đại Châu Thiên của từng người nữa mà liên kết tất cả mọi người và năng lương do vòng quay của bánh xe ánh sáng phát ra.Mơ ảo, mơ ảo....Tất cả như chìm sâu vào một chiều không gian thứ tư, không có quá khứ,hiện tại,tương lại...Tất cả chỉ còn lại một điểm duy nhất đang xoay theo BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ TRẬN.... 
Tỉnh dậy,chúng tôi cùng nhau xả Thiền bằng cách chà sát hai bàn tay vào nhau cho nóng lên rồi chà vào các vùng có Huyệt trên đầu,tay,chân và khắp thân thể.Theo sự hướng dẫn của Trưởng đoàn, từng người dùng mu bàn tay dập tắt lò lửa Tam muội ở sau lưng, ngang vùng thắt lưng. 
Ngước nhìn lên bầu Trời xanh thăm thẳm ở phía trên đầu, chúng tôi chỉ thấy một cụm mây màu xám đang tụ lại ở phía trên không trung của Huyệt vị.Một mùi thơm rất lạ đang lan tỏa dần dần khắp nơi,thân thể cảm thấy như nhẹ bỗng, tưởng có thể bay lên được. 
Hoàng hôn đã dần dần đổ xuống đỉnh núi,xa xa những dãy núi đã tím dần.Đoàn chúng tôi lục tục thu dọn đồ đạc xuống núi. 
Ngồi trong xe xuống núi,dienbatn chợt nhớ một câu thơ,xin cùng chia xẻ với các bạn. 
"Hữu hình lai hạ chủng, 
Nhân Địa Hỏa hoàng sanh, 
Vô tình diệt vô chủng, 
Vô tình diệt vô sanh ". 
TRÊN NGỌN KỲ VÂN. 
" Việt nam xuất hiện hạ Ngươn kỳ, 
Thánh Tổ lâm phàm hiệp ngũ chi. 
Ba tiếng sấm vang khai Địa Huyệt, 
Bảy nguồn Thủy vận tạo sơn kỳ. 
Rồng- Mây- Phật hội phong Thần mạng, 
Sen nở Long hoa Thánh thể quy . 
Ơi hỡi Lạc Hồng nền bích ngọc, 
Vững lòng Chúa ẩn hạnh duyên kỳ." 
(Đây là bài Điển nhận được khi xây CAO ĐÀI TỰ trên Cấm sơn cách đây trên 70 năm ). 
Chắc các bạn còn nhớ núi Kỳ vân đã nêu ở phần trên.Đây là một dải núi cao vút nằm ngay sát bờ biển Long hải.Khi đoàn xe chúng tôi đi qua,hai bên đường hoa anh đào đang mùa nở rộ.Những nhánh anh đào trắng,tím như những bàn tay vẫy chào kéo dài tới hơn 5 Km.Mùa xuân nên những dẫy núi xanh ngắt,cây cối vô cùng xanh tốt.Đường lên núi quanh quanh uốn lượn,phong cảnh thực là đẹp đến say lòng. 
Đoàn xe chạy theo những triền núi ngoằn nghèo với độ dốc tương đối lớn.Xung quanh, những rừng cây xanh rì trải dài tít tắp.Tới chân của ngọn núi KY VÂN, chúng tôi gửi xe và bắt đầu chặng leo núi khá vất vả.Từ con đường dưới chân núi, sau khi đi được một chặng dài ,con đường được chia ra làm hai phía: Một đường dẫn lên KỲ VÂN ĐỘNG, một đường đi lên KỲ VÂN ĐIỆN. Chúng tôi rẽ vào ngả đường lên KỲ VÂN ĐIỆN trước. Một con đường mòn xuyên qua những rừng cây um tùm,rậm rạp,chạy quanh co đi lên phía đỉnh núi. Khí hậu ở bên này có vẻ tốt hơn bên đỉnh Thái hư. Tại khu vực núi này có nước chảy róc rách theo các con suối nhỏ.Rừng cây như có vẻ ẩm ướt và xanh tốt hơn. Không khí bên này xem chừng có vẻ mát mẻ hơn. Chúng tôi đi bộ khoảng chừng 3 Km theo lối đường mòn thì tới khu vực của KỲ VÂN ĐỘNG. Trước khi tới Động, có một khu vực bao gồm nhiều khối đá cực lớn, nằm theo những hình dáng rất kỳ lạ,tạo thành một cái mái che khổng lồ,ở phía dưới thấy có bàn thờ những vị Thần Tà (đá). Đoàn chúng tôi dừng lại nghỉ chân và làm lễ thỉnh Long thần -Thổ Địa. Chúng tôi đốt nhang,cẩn cáo với Long thần -Thổ Địa nhiệm vụ của Đoàn.Sau đó vị Trưởng Đoàn dùng Bạch thủy Linh phù rửa chân trái cho nam và chân phải cho nữ. dienbatn cũng chẳng hiểu điều đó có nghĩa gì,nhưng không tiện hỏi. 
Sau đó chúng tôi lại leo tiếp tục lên tới Điện.Nói là Điện cho có vẻ quy mô,thực ra KỲ VÂN ĐIỆN chỉ là vài căn nhà lá do Đạo Cao đài lập nên. Cơ sở vật chất còn khá đơn sơ nhưng thái độ của vị Sư Trụ trì khi thấy Đoàn chúng tôi vô cùng niềm nở.Tại nơi đây cũng có Đoàn hành hương của một Thánh thất dưới miền Tây mới lên. 
Nét nổi bật nhất của KỲ VÂN ĐIỆN là một Kỳ đài được xây dựng khá công phu,nằm trên một hòn đá khổng lồ,từ xa trông có dáng như một con tầu đang lướt sóng trên Đại dương xanh.Đứng từ đỉnh Kỳ đài, ta có thể quan sát cả một vùng rộng lớn.Phía xa tít ngoài kia là biển Long hải đang tung bọt trắng xóa.Trên Kỳ đài,gió lồng lộng thổi, như xua đi bao sự mệt mỏi của cả buổi leo núi.Đó đây thấp thoáng những bày Khỉ vô cùng bạo dạn,chạy ra khỏi chỗ núp,giật bánh mì của khách rồi ù té chạy. 
Cũng đứng ở Kỳ đài,dienbatn phát hiện ra một điều hết sức lý thú :Tất cả các hòn đá đều có dáng như những cây bút chĩa thẳng lên trời xanh. Phía bên này ngọn núi,theo đánh giá của dienbatn thì chắc không có sự kết Huyệt,bởi nơi kết Huyệt phải là nơi tàng phong -Thủy tụ .Phía bên này ngọn núi trông ra biển nhưng Minh đường rất chật hẹp,mặt khác lại khộng đủ tay Long,tay Hổ,gió lại lồng lộng thổi.Tính hỏi vị Trưởng Đoàn, nhưng thấy ảnh đang đăm chiêu nên đành thôi. 
Cả Đoàn nghỉ ăn cơm trưa tại KỲ VÂN ĐIỆN. Khoảng đầu giờ Mùi,cả Đoàn lại cất bước đổi hướng sang phía KỲ VÂN ĐỘNG.Khoảng cách giữa hai điểm khoảng 2 Km
Cả Đoàn nghỉ ăn cơm trưa tại KỲ VÂN ĐIỆN. Khoảng đầu giờ Mùi,cả Đoàn lại cất bước đổi hướng sang phía KỲ VÂN ĐỘNG.Khoảng cách giữa hai điểm khoảng 2 Km đường rừng và đi lên cao hơn nữa.KỲ VÂN ĐỘNG là một loạt hang động rất lớn và có những động có hình thù thật là kỳ lạ. Trong một hang động có hình thù kỳ lạ nhất,bao gồm rất nhiều cấp, người ta đã tu tạo lại và lập thành những bàn thờ bằng đá Thiên nhiên vô cùng đẹp đẽ.Một phiến đá cực lớn nằm nghiêng nghiêng tạo thành một chiếc mái che cho toàn bộ hang động này.Tại hang này người ta thờ các bà Chúa Ngũ hành,các bà chúa Tiên,Chúa Ngàn...Những người trông coi khu vực này là những người thuộc hàng Cư sĩ và thường là có tới vài ba Đời trông coi hang động.Vào trong những hang như thế này người ta cảm nhận được hơi lạnh của đá,độ ẩm của núi và không khí hư ảo của Thiên nhiên kỳ vĩ. 
Tuy nhiên theo nhận xét của dienbatn,cả KỲ VÂN ĐIỆN và KỲ VÂN ĐỘNG đều nằm cùng phía nhìn ra biển và như đã phân tích ở trên, phía này không thể có Huyệt kết được. 
Trong dặng núi này,nếu có Huyệt kết phải nằm ở phía bên kia của dãy núi.Khi đứng từ đỉnh của KỲ VÂN ĐIỆN nhìn kỹ hình thể của toàn bộ dẫy núi chạy dài theo trục Tây Bắc - Đông Nam, nhìn qua phía bên kia của sườn núi,người ta thông thấy rõ rệt hình dáng của tay Long Tay hổ,và trước mặt là một Minh đường vô cùng rộng rãi trải dài hết cả một vùng đồng bằng xa tít ngoài kia. Một thung lũng đẹp đẽ nằm lặng lẽ giữa hai triền núi, thấp thoáng những căn nhà ẩn hiện sau những tàn cây xanh um.Tại vùng trung tâm của Thung lũng, tự nhiên nổi lên một gò đất cao hơn xung quanh chừng hơn một thước,cây cối mọc xanh um.Bốn xung quanh cuộc đất đó có nhiều đường gân nổi cao lên và chạy uốn lượn xung quanh. Một con suối nhỏ, nước trong vắt lặng lẽ chẩy như muốm lưu luyến ôm lấy cuộc đất đó.Đây chính là một kiểu đất LA THÀNH VIÊN CỤC kiểu mẫu theo thuật PHONG THỦY. 
Táng kinh viết: " Cát Địa thường là nơi bằng phẳng ,rộng rãi,cát Địa thường là nơi có chi Long bắt đầu duỗi thân,cát Địa cũng tùy theo Linh khí của chi Long mà dàn trải,nơi Chi Long đến,cũng là chỗ cát Địa kết tụ nhiều Tinh khí. Phép quan sát Chi Long là xem Long mạch có nhấp nhô uyển chuyển,lộ rõ sự huyền diệu hay không. Nếu có cát khí, thì cát Địa sẽ nổi lên theo nó. Chi Long chứa đựng Tinh khí sung mãn, sông nước cũng đi theo bên cạnh nó. Khí thế của nó rất thuận đạt, Sơn thế rất linh động." 
Dương công viết: "Địa thế xung quanh Chi Long giống như một vùng nước mênh mông cuồn cuộn, nối liền Trời với Đất, chi Long uốn mình ngoằn ngoèo, có lúc chỉ nổi lên như một sợi chỉ mảnh có lúc chìm đi đứt đoạn, rồi lại nổi lên.Ở phía trước sẽ gặp sự hội lưu của Thủy thành, nhất định phải có cách định địa Huyệt phân minh.Chi Long từ chỗ cao hội tụ đến chỗ bằng phẳng ,phân chi của Sa và Thủy cũng tưưng nghênh ở hai bên, từ phía trước mà tới.". 
Trạng Trình NGUYỄN BỈNH KHIÊM đã nói về KỲ VÂN huyệt như sau : 
"Bắc hữu Kim Thành tráng 
Nam tọa Ngọc Bích thành". 
Ngọc bích Thành chính là dãy núi Kỳ vân tại Bà rịa .Đây là một cực Dương Huyệt. 
Đoàn chúng tôi di chuyển xuống Thung lũng ở phía bên kia dẫy núi, nơi có sự kết Huyệt của dãy núi KỲ VÂN. Đây là một thung lũng có diện tích khoảng vài chục Km2. Tay long tay hổ rất cân phân và chụm đầu vào nhau rất đẹp.Sau một hồi thảo luận về tính chất Ngũ hành của KỲ VÂN HUYỆT, vị Trưởng Đoàn quyết định thời gian và phương thức lập trận tại Địa Huyệt này.Bởi đây là một cực Dương Huyệt nên thời gian lập trận phải là giờ âm ,do vậy vị Trưởng Đoàn quyết định tới giờ Tý mới thực hiện trận pháp.Mặt khác , cũng vì là Dương Huyệt nên thế trận trong trường hợp này không sử dụng BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ TRẬN như bên đỉnh Thái hư nữa mà thực hiện BẠCH KỲ BÁT MÔN TRẬN. 
Cũng theo Điển chữ Thiên dạy,trận pháp này phần Vô vi tá trợ cho Trận đồ có phần Hồng ân Linh điển của ĐỨC HỒNG QUÂN THƯỢNG TỔ,ĐỨC LẠC LONG QUÂN PHỤ,ĐỨC HỒNG BÀNG TIÊN MẪU,ĐỨC QUAN ÂM NHƯ LAI,chư vị BÁT BỘ THIÊN LONG, đức cha LINH QUANG VÀ CHƯ VỊ thổ địa- thành hoàng BỔN CẢNH ân chuyển. 
BÁT BẠCH KỲ TRẬN sử dụng nơi đây hầu thông sanh KỲ VÂN HUYỆT ,sử dụng năng lượng được giải phóng của Địa Huyệt để giải khai các chướng ngại đã tạo nên Thiên tai - Địa họa đang hoành hành khắp nơi trên Địa cầu này. 
Trận đồ này chỉ sử dụng tám vị nguyên căn có công lực cao nhất, chia ra trấn giữ tám cung CÀN,KHẢM,CẤN, CHẤN, TỐN, LY, KHÔN ,ĐOÀI. Tất cả những người còn lại,đứng ở vòng ngoài của Trận phát công trợ giúp cho những người bên trong trận. Trận đồ này được xây dựng trên nguyên lý BẠCH KỲ CHÁNH VỊ,biến khắc thành sanh, biến sanh thành thuần. BẠCH KỲ BÁT MÔN THIÊN TIÊN CHÁNH VỊ điều chuyển hoà khí anh lành ,đượm nhuần khắp nhân gian,còn có tác dụng khai tâm ,điểm ngộ cho các Âm binh,hồn oan,phách lạc đều được hồng ân mà chuyển kiếp. 
Tý thời :BẠCH KỲ BÁT MÔN TIÊN THIÊN CHÁNH VỊ được lập tại vùng có Địa Huyệt của Kỳ vân.Vì đây là cực Dương Huyệt nên giờ khai mở trận là giờ âm. Ta cũng cần chú ý đến một điều khác lạ so với cách mở Huyệt của phép Tý- Ngọ lưu trú hay Linh quy Bát pháp.Theo cách khai mở Huyệt của những phương pháp này thi Huyệt Dương phải mở vào giờ Dương,Huyệt âm mở vào giờ âm.Như vậy tại đây có sự đảo ngược giữa thời gian mở Địa Huyệt và Nhân Huyệt. 
BẠCH KỲ BÁT MÔN THIÊN TIÊN CHÁNH VỊ được thành lập trên cơ sở đồ hình Thiên tiên bát quái cùng các trực phù,trực sử ứng với các phương .Tại mỗi vị trí ứng với các cung có cắm những Bạch kỳ trên có vẽ những Linh phù theo sự ban truyền của Điển đã tiếp nhận được.Người Trưởng Đoàn tay cầm đăng quang và Kỳ ân triển khai lệnh chỉ định thế trận, trong tức khắc trận đồ được định hình và mở cửa trận theo hướng Đông Nam. Linh kỳ bay phấp phới theo nguồn Phong cấu từ hướng Đông Nam thổi về Tây Bắc.Bấy giờ phần chơn giác của tám nguyên căn đồng tụ phàm họa Phù,thỉnh Ấn đồng lập trận. 
Sau đó BÁT BỘ THIÊN LONG giáng hạ.Sau khi chư vị BÁT BỘ THIÊN LONG hành lễ Thánh ca Quốc Đạo được ứng nơi Liên hoàn thì ĐỨC LẠC LONG QUÂN điển ân cho khắp nơi được thọ phần Hồng ân Thiên phúc. 
Khi BẠCH KỲ BÁT MÔN THIÊN TIÊN CHÁNH VỊ bắt đầu được khởi động ,các nguyên căn thấy ánh Hồng quang chiếu sáng rực cả một vùng Trời,các Đấng Thiêng liêng ngự và các Chư BÁT BỘ THIÊN LONG đang chuyển vận,xoay vần Khí Điển phóng các xung Khí vào trung cung Huyệt vị.ĐỨC MẸ HỒNG BÀNG hiện về tán thán công đức cuộc hoằng hóa độ Sinh của Đoàn.ĐỨC LẠC LONG QUÂN PHỤ đang hiện ra trên không.Tất cả các nguyên căn đều thấy rất rõ ràng ĐỨC LẠC LONG QUÂN PHỤ đang hiện ra trên không,Y phục ,Triều nghi rất phi phong trong vầng hồng quang và điểm mật chỉ cho riêng mình.ĐỨC LẠC LONG QUÂN PHỤ đang ngự trên Kim Long, mặc áo Hoàng bào mầu vàng, đầu đội Mão Triều nghi,sắc diện phương phi,râu trắng dài quá rốn,Kim quang tỏa chiếu sáng ngời.Vầng Kim quang hiện trên đầu Kim Long,các vẩy Rồng lấp lánh.Kim Long đang cất đầu trên biển,mặt quay về phía Đông Bắc.Cùng lúc đó các Nguyên căn lại thấy có ánh hào quang chiếu lấp lánh trên cao.ĐỨC QUAN ÂM NAM HẢI ngự trên mây.Cả Đoàn nhất tâm đảnh lễ các Đấng. 
5 giờ BẠCH KỲ BÁT MÔN THIÊN TIÊN CHÁNH VỊ đã thực hiện xong.Huyền môn khai mở,chơn Điển toà ngời,Huyệt đạo đều thông,Khí Điển chuyển cùng khắp Trời. 
Có thơ rằng : 
"Từ việc lý siêu điểm khắp nơi, 
Cơ Thiên vận ứng hiệp kỳ thời, 
Vồ hư - Tông ẩn do Cơ cuộc, 
Đảo khỉ đồ sinh mặc sự đời. 
Nhược Thủy - Môn quan bình giải thoát, 
Nhành dương Thiên lộ chuyển hành khơi. 
Mở đường, thông hướng nhiều Duyên mới, 
Ánh Pháp huyền vi chiếu rạng ngời. " 
Qua đàn Siêu Thiên trên, ĐỨC MẸ còn điển hồng ân cho tất cả các Nhiệm hành đã được hoàn thành trong chuyến Hành hóa Khai thông Đồ trận, và báo tin sẽ lập nhiều Cơ mật nhiệm cho các Liên chi Hòa phái để kịp vận chuyển Đại đồng. 
Đoàn Hành hóa Khai thông Đồ trận do sự điều chuyển của Cơ Thiên được ứng trong các nguồn Điển của nhiều Đồng tử ở nhiều nơi,nhiều cơ Đạo khác nhau đang cùng trên bước đường vận hành.Điều đó cũng nói lên các Lý Điển được đồng thông với nhau qua ý thức tình thương Đại đồng Nguyên Lý đang thời khai triển rạng rỡ khắp muôn nơi. 
Kết quả cuộc vận hành khai thông Trận đồ là mở cửa sự Liên giao rộng cùng Ngũ chi Tam giáo toàn khắp Ngũ châu Thế giới.Lấy HOA- SEN- THÀNH làm Huyệt mở từ Nam ra Bắc đã được khai thông từ những cuộc Hành hóa trước để kết hợp chuyến đi Hành hóa này khai thông những Huyệt mạch từ Đông sang Tây mà Trung điểm là KIM THÀNH HUYỆT càng thêm sáng rực hào quang Địa linh- Nhân kiệt. 
Vậy có thơ rằng : 
"Đại đồng khai triển hội quần Tiên, 
Chơn lý bừng soi ánh diệu huyền. 
Hòa Phái trong cơ thông trí Pháp, 
Liên chi các Giáo ứng Tâm nguyền. 
Căn Duyên điểm hóa gương lưu để, 
Sứ mạng Hoằng dương Sử chép biên. 
Hiệp thể Linh quy đồng tiến hóa, 
HOA- SEN- THÀNH rạng Pháp tâm truyền" 
Sắc - Sắc -Không- không- Thực hư - Hư thực cảnh Trần tuỳ Duyên."PHÚC CHO AI KHÔNG THẤY MÀ TIN ".dienbatn xin kết thúc bài viết tại nơi đây. Xin tặng các bạn những câu tụng sau thay cho lời chào : 
"Xin gọi thức người mê muội khổ, 
Nhớ cội nguồn Thủy Tổ Ông Cha. 
Trùng trùng ,điệp điệp bao la, 
Trời Nam cẩm tú nguy nga tạo thành. 
Trải nhiều đoạn tương tranh thống khổ 
Bốn ngàn năm Quốc Tổ lưu truyền, 
Thạnh suy bĩ thái,loạn yên, 
Cũng còn giữ vẹn mối giềng Lạc Long. 
Nòi giống của Ông Cha tuấn kiệt, 
Nhân nghĩa cao Khí tiết đại hùng. 
Nhiệt thành hiền hiếu bao dung, 
Nên chi Sắc điệp Kim cung đứng đầu. 
Ngày quả Đất thọ câu hủy Thế. 
Luật tự nhiên Thượng Đế định rồi, 
Tuy là nhược tiểu con tôi, 
Ngày sau Vạn Quốc vị ngôi Chủ quyền. 
Trước Long Án hương nguyền,khói tỏa, 
Quyện nên hình cao cả Thần thông. 
Tử sanh cũng lớp bụi hồng 
Xa vòng ác trược giữ lòng thanh cao. 
Xin các đấng Kiệt hào Thần Thánh, 
Thức tỉnh Đời nẻo chánh lần qua. 
Chẳng còn Nam - Bắc cách xa, 
Đồng bào chủng tộc hiệp hòa thương nhau. 
Dứt khổ nghiệp binh đao chia rẽ. 
Cùng nhìn nhau một MẸ HỒNG BÀNG..." 
Chúc các bạn Bình an- Hạnh phúc.Thân ái. 

DIỆN KIẾN VỚI SƯ BÀ TRÚC LÂM NƯƠNG VÀ GS.TS NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG.
Xin theo dõi tiếp bài 33 .dienbatn. 
Xem chi tiết…

Comment